החזון והיעדים

קרן וארגן מסירה פועלת מתוך אמונה שאנשים עם מוגבלויות הם חלק אינטגרלי בחברה וזאת בזכות הפוטנציאל האדיר שטמון בתוכם והיכולות והכישורים שלהם. על מנת להפוך את החברה ליותר סובלנית, צודקת והוגנת, חשוב ואף הכרחי להבטיח את השתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלויות בכל משורי החברה כולל בשוק העבודה והמשק. בד בבד, השתלבות מלאה של אנשים עם מוגבלויות משפרת את יכולותיהם להתמודד עם המוגבלות, את הדימוי העצמי ואת איכות החיים שלהם.

מסירה מכירה בחובתה ואחריותה של החברה כולה כולל מוסדות בשלושת המגזרים: הציבורי, הפרטי והשלישי ובתפקידם של מובילים חברתיים ואנשי ציבור וקהילה לתרום באופן מתמשך למען אנשים עם מוגבלות כאשר המטרה העיקרית היא שינוי המציאות שלהם לטובה. שינוי זה מתאפר אך ורק אם הגורמים המעורבים בתהליך מאמינים שזו היא אחריותם האישית, החברתית והקולקטיבית כלפי אנשים עם מוגבלויות אשר נתפסת כאחת השכבות המוחלשות בחברה.

חזון זה מחייב את קרן מסירה לפעול בהתאם כלומר להגן על ולהעניק סעד כלכלי, מוסרי ומקצועי לעמותות ומוסדות הפועלים בתחום המוגבלויות למיניהם בחברה הערבית. הדרך הנכונה לממש חזון זה היא גיוס משאבים ותרומות מאנשי ונשות עסקים ערבים שמכירים בשליחות הקרן ובמטרותיה. בד בבד, הקרן רואה לנכון לפעול באופן שיטתי ליצירת שותפויות ושיתופי פעולה עם מוסדות וגופים ממשלתיים, ארגונים וקרנות מקומיים, ארציים ובינלאומיים. יחד עם הסיוע הכספי, יש להכיר בחשיבות לשנות סטריאוטיפים כלפי אנשים עם מוגבלויות, ולהגביר את המודעות הציבורית כלפיהם.