פרויקט חברה שוויונית ״מסע בתוך עולם המוגבלות״

פרויקט חברה שוויונית הוקם בשיתוף פעולה בין משרד הדתות, משרד הפנים וג'וינט ישראל. הפרויקט נועד לתמוך ולשפר את מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית. במסגרת פרויקט זה, אנשים ללא מוגבלות בחברה הרחבה נחשפים למציאות של המוגבלות בכך שהם יכירו לעומק את הקשיים שנתקלים בהם אנשים עם מוגבלות במשורי החיים השונים, האתגרים העומדים בפניהם בשוק העבודה, והקשיים של השתלבותם המלאה בחברה ובשוק העבודה. פרויקט זה שואף לסולידריות חברתית אשר מתממשת כאשר אנשים ללא מוגבלות יהיו מודעים למגוון הקשיים החברתיים והרגשיים שנתקלים בהם אנשים עם מוגבלות בשגרה שלהם.

"קרן וארגון מסירה יוזמת ועורכת סדנאות וקורסים בתחום קידום מעמדם של אנשים עם מוגבלויות ומגייסת אנשי מקצוע ואנשי דת מוסלמים, נוצרים ויהודים להעביר קורסים אלה ולספר את סיפורם האישי של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.

במסגרת הסדנאות, המשתתפים יכירו לעומק את עולם האנשים עם מוגבלויות. המטרה היא שהמשתתפים יובילו באופן אישי, עצמאי ואחראי יוזמות לשינוי חברתי שמתבסס על שוויון וצדק.

בחודש יולי 2019, הועברו שני קורסים של "מסע לעולם המוגבלויות". במסגרתם, אנשי דת באזור נצרת ורהט, קיבלו הכשרה בתחום המוגבלות. קורסים אלה ההובילו להגברת המודעות החברתית והתרבותית לחיי אנשים עם מוגבלות וכן לשינוי דעות קדומות כלפי אנשים עם מוגבלות ולשלב אותם בחברה. הקורסים אשר כללו תכנים חשובים ומגוונים הועברו ע"י מרצים, מומחים ואנשי מקצוע בכירים. אלה מעלים על האג'נדה הציבורית נושאים שמעניינים את האנשים עם מוגבלות וכן מטפלים בסוגיות בתחום המוגבלות. בנוסף הם עורכים ויוזמים פרויקט מתוכנן ומותאם היטב שנועד לאפשר את יישומם של אותם פרויקטים בחברה במטרה לקדם את מעמדם של אנשים עם מוגבלות, להכרת עולמם ואת האתגרים העומדים בפניהם מהיבטים שונים.

בקורס משתתפים אנשי דת בכירים מוסלמים, נוצרים ודרוזים. הקורס כולל שישה מפגשים משולבים בהרצאות במגוון נושאים ומפגשים עם אנשי דת. הם עוסקים בעמדת הדת כלפי אנשים עם מוגבלות, הצגת סיפורים אישיים של אנשים עם מוגבלות. בנוסף לאנשי הדת, השתתפו עמותות הפעילות בתחום זה במטרה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה, בעבודה ובאקדמיה והטמעת זכותם לשוויון והקצאות ממשרדי הממשלה.

כמו כן, בקרן וארגו מסירה יזמנו פעילויות בתחום הבריאות האישית. לשם כך ועל מנת להוביל חברה בריאה, בטוחה וצודקת, ערכנו הרצאות בנושאים כמו בירור מחלות גנטיות ופסיכולוגיות שונות, דרכי טיפול בהן ומניעתן.