פרויקט ״מרכזי מידע״

מרכזי מידע עבור אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית הינו אחד הפרויקטים החשובים אשר יצא לאור לפני שש שנים ביוזמתו של ג'וינט ישראל מעבר למגבלות, ובשיתוף פעולה עם קרן וארגון מסירה, משרדי הרווחה והבריאות וקרן יוזמות "בידר".

מרכזי המידע נועדו להעניק ייעוץ ותמיכה לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם בתחום מיצוי זכויות.

מטרות הפרויקט:

  1. השגת זכיות והטבות חברתיות וכלכליות שמגיעות לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.
  2. הנגשת המידע מבחינה טכנית, בכל הקשור לשירותים החדשים שמגיעים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.
  3. פרסום המידע ברשתות החברתיות ובמסגרות המקצועיות.
  4. הרחבת הקיף השימוש והפקת התועלת מהשירותים העומדים לרשותם של אנשים עם מוגבלות.

הפרויקט מופעל בארבעה מוקדים:

נצרת, כאבול-טמרה, טירה ורהט, כאשר כל מוקד של מרכזי המידע השונים מופעל על ידי רכזים/ות מקצועיים/ות. הרכזים/ות של מרכזי המידע בכל המוקדים עוקבים/ות באופן שוטף אחר הפונים לקבלת עזרה וזאת דרך שיחות טלפון, פגישות ומילוי מסמכים. לאחר סיום הפרויקט ייעשה מחקר להערכת הצלחתו.

פעילות מרכזי המידע מתמקדת בקבלת פניות ייעוץ בנושא זכויות אנשים עם מוגבלות, הרצאות וסדנאות לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם אשר מעבירים אנשי מקצוע וכן ימי עיון וכנסים עבור שותפים ונציגי משרדים שונים. בנוסף מרכזי המידע מאפשרים את הפנייה לרשימת השירותים הקיימים והשימוש באתרי מידע כגון אתר "כל זכות ،ואתר הביטוח הלאומי.

למעקב אחר עמוד מרכזי המידע https://www.facebook.com/groups/1266203476923272/