קרנות ומוסדות תומכים

מאז הקרמתה, קרן וארגון מסירה מקבלת תמיכה  מקרנות ממשלתיות וציבוריות וכן מקרנות בינלאומיות. קרנות אלו מעניקות תמיכה מתמדת לארגון וקרן מסירה בקידום תוכניותיה. תמיכה זאת מתבטאת בסיוע כספי, מימון ותפעול צוות ומימון פרויקטים ופעילויות שונות. קרנות אלו גם כן מממנות מענקים שקרן מסירה מספקת לעמותות שפועלות למען אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית.

התורמים העיקריים:

יד הנדיב (Yad Hanadiv)

מציעה מענקים לפעילויות תמיכה הקשורות לפיתוח האסטרטגיה של הקרן

קרן ישראל המשותפת (Joint Israel)

תומכת בתוכניות ופרויקטים שמפעילה "קרן מסירה״

קרן באדר (Bader Fund)

תומכת בפרויקט ההשכלה הגבוהה וחלק מפעילויות פורום העמותות המאוגדות במסגרת קרן וארגון מסירה״

יוזמת שותפות ארה"ב-מזרח התיכון (MEPI)

תומכת בפעילויות של "פורום עמותות מסירה

קרן סדיק (Tsadik Foundation)

וקרן פוליפוני (Polyphony Foundation) שני מוסדות שותפים לתמיכה אשר מציעים מענקים שנתיים משותפים לארגונים הפעילים בתחום המוגבלות

ארגון מנדל (Mandel Foundation)

ארגון שותף לתמיכה ברכישת מחשבים עבור עמותות הפועלות למען אנשים עם מוגבלות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מספק תמיכה בפרויקט של פעילויות בידור למען אנשים עם מוגבלויות.

משרד החינוך

תומך בפרויקטים עבור סטודנטים עם מוגבלויות

משרד המשפטים

מספק תמיכה בפרויקט הכוונה דיגיטלית